Diverse soorten inbraakbeveiliging

Welke soorten inbraakbeveiliging kan je gebruiken om de veiligheid van jouw woon- en werkomgeving te verbeteren? Er zijn verschillende typen beveiligingsmethoden op de markt welke elk hun eigen doel hebben. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van alle soorten beveiliging tegen inbraak en insluiping.

Omheining

Al eeuwen lang heeft de mens bescherming gezocht. Ten eerste tegen de weersomstandigheden, maar ook tegen wilde dieren en kwaadwillende mensen. Voor deze laatste factoren gebruikte men stadsmuren en slotgrachten. Ook nu is dat nog van toepassing. Met hekwerk en watersloten kan men een omheining creëeren om dieren en mensen buiten (of binnen) de deur te houden. Hiervoor heeft men grond nodig om op te bouwen. Niet iedereen heeft daar beschikking over dus zijn er andere oplossingen bedacht.

Hang- en sluitwerk

De tweede verdedigingslinie bestaat uit de wanden van het huis zelf. Brutale inbrekers trekken zich daar weinig van aan en tikken zonodig een ruitje in of breken met geweld de deur open. Daarvoor is inbraakbeveiliging ontwikkeld in de vorm van goed hang- en sluitwerk.

Met kettingsloten en cilindersloten in de voor en achterdeur die bestand zijn tegen ruw geweld komt men al een heel end. Daarnaast kan men zich met inbraakwerend en kogelvrij glas wapenen tegen vandalen en inbrekers die niet schuw zijn om een ruitje te breken. Door middel van gewapende deuren en deursloten op kniehoogte kan men de doorgang verder beveiligen tegen het intrappen ervan.

Cameratoezicht

Mocht een fysieke barrière niet volstaan dan is er nog een visuele en psychologische horde die men een indringer kan opleggen: camerabeveiliging. Vaak is het zien van een bewakingscamera al voldoende om menig overvaller en dief te ontmoedigen.

Deze soort van inbraakbeveiliging is dus vooral psychologisch van aard. Mocht men alsnog overgaan tot een inbraakpoging heeft men nog beeldmateriaal om de dader te achterhalen. Bovendien dienen de beelden als bewijsmateriaal in een rechtzaak wanneer de dader eenmaal getraceerd en aangehouden is.

Een goedkoop alternatief is door een nep-camera op te hangen op plekken die een risico vormen. Dit is echter alleen aan te raden als risico laag is of als er sowieso geen beveiliging voor zou zijn.

Toegangscontrole

In sommige gevallen is zelfs cameratoezicht niet voldoende. Op plekken waar het druk is of waar gezichtsbedekking gedragen wordt zoals in een laboratorium is camerabewaking niet toereikend.

Om exact te kunnen controleren welke mensen een ruimte binnenkomen of vertrekken is toegangscontrole de oplossing. Indien dit gekoppeld is aan een RFID-chip of aan biometrische herkenningsmethoden kan men met uiterste nauwkeurigheid bepalen wie toegang hebben tot een bepaalde ruimte. In het geval dat men een chip gebruikt of biometrische herkenning (van ogen, vingerafdrukken enz.) kan men de data loggen en eventueel zelfs live volgen.

Alarmsystemen

Wanneer een inbreker ondanks fysieke barrières, degelijk hang- en sluitwerk, het toeziend oog van een camera en geavanceerde toegangscontroletechnieken het alsnog lukt én aandurft om in te breken is er nog een laatste redmiddel: het alarmsysteem. Hoewel een alarmsysteem op zichzelf niet voorkomt dat een dief een pand binnendringt is het desalniettemin erg nuttig.

Omwoners en omstanders kunnen het alarm horen afgaan en een hulpdienst inschakelen. Daarnaast kan het alarmsysteem zelf hulp inroepen indien deze is gekoppeld aan een alarmcentrale. Nadeel hiervan is wel dat hulp met een vertraging op de betreffende locatie komt. Omstander zijn daarentegen direct er plaatse.

Een laatste voordeel van dit type inbraakbeveiliging is dat men een inbreker of insluiper kan afschrikken. De psychologische druk kan te hoog worden aangezien de misdadiger weet dat anderen het geluid kunnen horen om polshoogte te nemen.

Al met al zijn er tegenwoordig vele oplossingen en vormen van inbraakbeveiliging te vinden die men kan aanwenden om een veilige werk- en woonplek te creëeren.